• Granne • 17 juli 2011 17:46:05Det finns särskilda områdesskyltar för förbud mot parkering. Någon sådan kan jag inte se. Är de skyltar som står vid vägen registrerade i kommunens trafikliggare? Är de inte det gäller inte parkeringsförbudet alls.
  • Styrelsen Hägnen • 2 juli 2011 11:26:29Hej Granne
    Om du är uppmärksam finns det förbudsskyltar på vägen längs sjön. Strax innan badplats samt efter infarten. Således gäller parkeringsförbudet redan upp i området! Se mer på

    http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Vagmarken/Forbudsmarken/Forbud-mot-att-parkera-fordon/