Hägnen ligger invid Östra Ingsjön och nås via väg 503, även kallad Lindomevägen.