Östra ingsjön runt, 10km

Änkatjärn runt, 7km

Änkatjärn runt via blåa stigen, 7km