Nya dokument 2023

Hemsidan är nu uppdaterad med

 • Debiteringslängd
 • Styrelse och övriga funktioner
 • Årsmötesprotokoll


Städdag 23/4 2022
På lördag är det städdag och vi börjar 09:00. Samling vid Båthuset.
Detta är det vi har planerat att utföra under dagen. Hör av er här om ni tycker att vi ska lägga till något.
 • Rensa diken - 2 till 3 stycken 2-mannalag.
 • Fixa till strandbordet - 2 personer.
 • Skura altanen - 3-4 personer.
 • Sly längs stranden - 2-4 personer.
 • Rensa rör vid stranden - 2 personer
 • Sly belysning stora ekarna - Resten
 • Sly övrigt - Resten
 • Lägga i badbryggan och flotten - 4-6 personer
 • Kontrollera belysningen på Sjövägen? - 2 personer.
 • Fixa diket under Ernas tomt - 2-4 personer.

Ta med er verktyg för de uppdrag du kan tänka dig att utföra.
När ett uppdrag är utfört så hjälp till med ett annat uppdrag.
Liam har bokat en flismaskin. Denna kommer väl ingå i grupperna som håller på med sly.

Uppdaterade dokument
Årsmötesprotokoll, styrelse och debiteringslängd har uppdaterats.
Se medlemssidorna.

Kallelse till årsmöte 2021-2022
Kallelse till årsmöte 2022-03-26 i klubbhuset i Ubbhult. Dokument med kallelse finns på medlemssidorna.
Protokoll årsmöte 2021
Protokollet för årsmötet 2021-12-20 finns nu på medlemssidorna.

Regler vid hyra av båthus och badtunna
Vi rekommenderar alla att läsa reglerna för badtunna och båthus. Nedan tar vi upp några regler som vi vill poängtera. Vissa av dessa regler har inte åtföljts. Dock ska ni läsa resten av reglerna också!
 • Man tar med sig och förbrukar sin egna ved. Man använder INTE befintlig ved. OM man använder befintlig ved så ska man ersätta densamma så snart som möjligt med lika mycket plus lite extra!
 • Vattenpumpen ska användas så att den INTE suger sand och grus. Rengör den om den ändå skulle bli fylld med något annat än vatten.
 • Man ska fylla på drivmedel i elverket efter användning.
 • Man tar med sig egna värmeljus, koppar, servetter etc.
 • Man tömmer ut askan ur kaminerna före och efter användning. Om det glöder så bör man lämna det.
 • Töm inte badtunnan på vatten om det fortfarande brinner/glöder i kaminen. Det är bättre att tömma och rengöra nästa dag.

Årsmötet 2021
Protokoll för årsmötet 2021 kommer att läggas upp senast 2022-01-05.

Årsmöte 2021

Årsmöte måndag 2021-12-20 18:30 i båthuset.

Årsmötet 2020
Protokoll för årsmötet 2020 finns nu upplagd bland våra dokument. Länk

Debiteringslängd 2020
Avgiften, som gäller för år 2020, skall vara betald 31 januari 2021 till bg 220-6993. Länk

Städdag 3/10
Städdag lördag den 3/10. Samling 09:00 vid Båthuset.

Slutbesiktning VA
Skanska ska göra slutbesiktning av området.
Vi vill att ni tar en titt och ser om det är något som är fel innan dess. Hör av er innan den 1/6.
Kontrollera allt möjligt. Det kan handla om belysningen, asfalt, iordningställande av ytor etc.
Maila styrelsen om ni har någon information!
Kontakt

Årsmöte 2020-04-25
Tyvärr blev det som förväntat när det gäller Corona. Vi ställer därför in mötet. Förhoppningsvis kan vi kalla till ett nytt möte i höst.

Hej kära medlemmar.
Årets möte var först planerat till den 14 mars detta flyttades till den 28 mars för att kunna få tid på mötet till både kommunens och Skanskas deltagande. Tyvärr så hoppade kommunen av efter någon vecka vilket då ledde till att även Skanska ställde in.
Under resans gång så har Corona viruset ställt till en del. Styrelsen tycker att då det inte finns något akut att ta ställning till på ett årsmöte och att föreningens ekonomi är god, vill vi ge så många som möjligt chansen att komma på årsmötet utan att känna sig oroliga för att bli sjuka.
Styrelsen har efter en del funderande och kontakt med REV beslutat att under rådande omständigheter flytta årsmötet till lördagen den 25 april. Kallelse kommer att skickas ut i god tid innan mötet.
Förhoppningsvis kan vi hålla mötet det datumet.

Styrelsen

Årsmöte 2020-03-28
Då var det dags igen att lämna in motioner inför årsmötet.
Motionerna ska vara inlämnade senast den 21 Februari.
Tänk på att ha motionerna väl förberedda vad gäller ev kostnader och genomförande.
Dessa lämnas i föreningens brevlåda eller via mail eller direkt till någon i styrelsen

Medlemsinfo 2019-11-11
Vi har nu fått in ett antal förslag på hur vi vill att Skanska ska återställa de platser där etableringarna ligger idag. Då de flesta handlar om ytan där bodarna ligger och önskemålen handlar om typ lekplats, boulebana och liknande så har styrelsen pratat med Skanska och bett dem göra en plan gräsyta av den ytan så att vi själva kan bygga det vi vill ha där. Ytan på andra sidan återställs till parkering och även där gräsytor.

Asfalt
Vi fick i dagarna veta att asfaltering påbörjas v 50 om vädret tillåter. Det finns även möjlighet att få infarter m.m. asfalterade men detta sker dock inte förrän till våren enligt Jonas Elmelid, Skanska asfalts representant. Han har möjlighet att komma ut till de intresserade och titta och lämna prisuppgifter dagtid måndag den 25/11 och tisdag den 26/11. Då detta brådskar vill vi ha in namn, telefonnr, adress och vilket/vilka av dessa datum som ni kan träffa Skanska asfalts representant.
Skicka detta till Kari Laitinen. Tel : 0738 469854 eller mail: laitinenkari@yahoo.com senast 19/11.

Glöggträff
Glögg och infoträff kommer att hållas lördagen den 7 december kl 12 i Båthuset. Styrelsen svarar på frågor i den mån vi kan.
Vi i styrelsen tackar för visat intresse med förslagen som Ni har skickat in.
Styrelsen.

Medlemsinfo
Vi har av skanska fått i uppgift att komma in med önskemål om hur vi vill att dom ska återställa de platser där etableringarna ligger idag. Om vi vill ha grönområde, parkering, möjlighet till lekplats eller andra aktiviteter.

Platserna det gäller är:
1: Där arbetsbodarna står.
2: Ytan på andra sidan vägen där deras upplag är.
3: Önskemål om övrig plats där vi vill fylla ut med shacktmassor på grönområden. Dock ej nere vid sjön då dessa massor inte får läggas så nära vattnet.

Styrelsen vill få in förslagen senast den 3 november. Skickas via mail: styrelsenhagnen@gmail.com eller läggs i styrelsens brevlåda.
Styrelsen.

Städdag
Höstens städdag den 5 Oktober är inställd, detta efter att styrelsen gått igenom vad vi kan göra. Ta upp badbryggan och flotten behöver göras men till det behövs inte en städdag.
Vi kommer senare i höst att bjuda in till en glögg/ informationsträff då vi under hösten måste fatta beslut om hur vi vill att Skanska ska återställa deras etableringsplatser. Medlemmarna har möjlighet att lämna in önskemål. Hur detta ska gå till återkommer vi med inom ett par veckor.
Styrelsen

Städdag
Städdag 2019-05-04. Samling klockan 09:00 vid Båthuset.
Att fixa under dagen:
·      Fixa nere vid stranden, förbereda för den nya bryggan ev köra bort den gamla.
·      Då området ser ut som det gör är det inga arbeten på vägar eller diken planerade.
·      Blomsterbåten.
·      Fika serveras runt tolv.
 
Ta gärna med redskap, spadar,  krattor  m.m.
Välkomna!  
Styrelsen

Nya dokument
Protokoll medlemsmöte 2019-04-13, årsmöte 2019-03-23.
Styrelsesammansättning.
Debiteringslängd för 2019.

Medlemsmöte
2019-04-13. Start klockan 10:00 i Båthuset.

Årsmöte
2019-03-23. Start klockan 10:00 vid Ubbhults IF.
Motioner ska vara inne senast 2019-03-09.

Hundar
Styrelsen informerar:
Styrelsen vill att hundar hålls kopplade inom vårt samfällighetsområde. Självklart tar man upp efter hunden också.

Informationssida för kommunalt VA
Det finns nu en informationssida på Facebook där man kan läsa om vad som händer. Man behöver inte vara medlem på Facebook för att läsa den.
Man kan söka upp den på Facebook. Den heter "Hägnen kommunalt VA". Länken nedan bör fungera också.
Hägnen kommunalt VA

Nya dokument
Vattenprover. Länk 

Kommunalt V/A
Vi väntar på diverse beslut från kommunen angående detaljplan, huvudmannaskap för vägar etc.
Detta skulle varit klart innan sommaren.

Nya dokument
Årsmötesprotokoll, debiteringslängd etc. Länk 

Information om sprängning på Bergvägen
Sprängning pågår för ledning och pumpstation som ska anslutas till Hägnen.
För besiktning har en extern konsult anlitats (Metron). De fastigheter som ligger inom riskzonen har besiktats och vibrationsmätare har satts upp. Mätarna sänder signaler som går direkt till Skanskas arbetsledare, så att de kan se att inga riktvärden överskrids. Vid arbetet som utförts har riktvärdena underskridits. Även andra fastigheter kan känna av sprängningarna, men skador ska inte uppstå när vi håller oss inom riktvärdena.
Sprängning kommer att utföras även tisdag och onsdag vecka 14. Därefter är arbetet klart för denna gång.

Städdag lördag den 21/4
Samling vid båthuset 09:00.

Årsmöte 2018
Årsmöte 17/3 10:00 Ubbhults IF. Länk

Nya dokument angående pumpstation Sätila-Hägnen 3:2
Pumpstation Sätila-Hägnen 3:2 - länk.

Nya Vattenprover 2018-02-08
Nya vattenprover - länk.

Bruksanvisning för badtunnan
Vi har nu en extremt preliminär bruksanvisning för badtunnan. Se medlemssidorna - "Badtunnan".

Extra årstämma 20/12 19:00 i Båthuset
Extra årsstämma angående gator, grönområden, detaljplan etc.

Presentation från samrådsmöte ang detaljplanen
Nu finns presentationen från mötet den 20/11 upplagd som pdf på medlemssidorna. Länk till dokumentsidan

Möte ang detaljplanen
Möte måndagen den 20/11 18:00 vid Ubbhults IF.
 
Status för kommunalt VA
Enligt mail den 29/6 så skulle Karin Ahlgren höra av sig efter sommaren.
I det senaste mailet den 2/10 så meddelades det att de snart skulle vara klara med ett förslag till detaljplan och att de hör av sig när de är klara.  

Spökpromenad i Ubbhult 27/10
Den 27/10 är det spökpromenad i Ubbhult mellan 19:00-21:00. Det brukar tydligen vara uppskattat.

Hägnen 50 år!
Information från festkommittén
Länk
19 augusti firar Hägnen 50 år! Vi funderar på att ha tårt-buffé och poängpromenad på förmiddagen och sittning med mat och underhållning senare på dagen. Hur vill du bidra? Tårtor, sång, standup, foton från förr eller några andra dolda talanger?
Till festkommitté valdes på årsmötet i mars Cecilia Svensson, Lars Boström, Joakim Ackevall och Wiebke Rosenberg
Meddela till festkommittén eller styrelsenhagnen@gmail.com om du vill och kan bidra med något enligt ovan.

Karta/löprunda med blå stigen och Änkatjärn runt upplagd
Rundan ligger längst ner på sidan Karta/Löparrundor
Länk 

Uppdaterad styrelsesammanställning
Länk

Årsmötesprotokoll 2017
Länk

VA-Uppdateringar
Länk

Uppmärkning av stig
Jan-Olof och Petra har märkt upp stigen som går från pumphuset till infarten mot Änkatjärn. Den är uppmärkt med blåa snitslar.

Städdagar 2017
Vår: 2017-04-08 09:00
Höst: 2017-10-07 09:00

Uppdaterade dokumentsidor

Trivselregler

Numera är trivselreglerna uppdaterade.

Nya vattenprover 2016-09-20
Dokument

Nya bilder 2014, 2015 och 2016
Bilder 2014
Bilder 2015
Bilder 2016

Städdag på lördag 8/10
Samling 09:00 vid båthuset.

Nya vattenprover 2016-03-01
Dokument

Nya bilder 2016
Bilder

Många sidor uppdaterade
Dokument och dokumenthistorik
Buss
Styrelsen
Länkar till sidor i vår närhet
Karta - Hägnen på Google maps

Trivselregler
Numera är trivselreglerna uppdaterade.

Nya vattenprover 2015-10-20
Dokument

Bilder
Vi har lagt upp några fler bilder från 2014.

Numera finns Hägnen på Facebook
Hägnen
Vi ska försöka lägga in nyheter både här och på Facebook. Gilla gärna sidan så kommer ni att få uppdateringar automatiskt.

Nya vattenprover 2015-06-23
Hägnen Kem 2015-06-23
Hägnen bakt 2015-06-23

Ny nyckellista båthuset
Inlagd under bokning. PDF 

Nya protokoll
Årsmöte 2015
Debiteringslängd
Styrelsemöte

Februari 2015: Vattenprover
Nya vattenprover har tagits på dricksvattnet. De ligger på dokumentsidan.


Foton

Skicka gärna in foton av Hägnen med omnejd som vi kan använda på hemsidan. Gärna foton från förr (gärna med datum). Ta gärna ett nytt foto av samma objekt från samma plats och skicka in det också. Skicka till hagnenbokning(a)gmail.com


Nyinflyttad

Är du nyinflyttad i Hägnen skall du och säljaren lämnat in ägarskiftesblankett till styrelsen. Tänk även på medlemsavgiften. Har du frågor kontakta styrelsen - för medlemmar finns ett Välkomstbrev. Kontakta styrelsen styrelsenhagnen@gmail.com för inloggningsuppgifter till medlemssidorna.

Hägnens Badplats

Hägnens Samfällighetsförening

 PL 453

438 95 Hällingsjö 

styrelsenhagnen@gmail.com

Föreningens bankgiro 220-6993

Länk till Hägnen på Facebook